Möt Mona Härlin

Mona är utbildad KBT-terapeut, kostrådgivare och yogainstruktör. Hon har arbetat som terapeut och coach sedan 2002. Dels som egenföretagare och även som anställd (privat + landstinget) terapeut.
 
- Jag älskar att se andra människor växa. Jag ser potentialen i alla och utgår alltid från där individen är just nu. Vi kommer gemensamt och följsamt fram till de redskap som du kan ta med dig i livet.
 
KBT (Kognitiv beteendeterapi) är en behandlingsmetod med tyngdpunkten på tankar, känslor och beteenden. Det handlar om att du ska bli medveten om hur du tänker om dig själv, din omgivning och tillvaron i stort. Tillsammans med terapeuten förändrar du de tankar som ger dig en försämrad livskvalitet.
 
- Med KBT som verktyg kan jag hjälpa människor att bemöta situationer och kunna styra sina tankar och känslor. På så vis kan de lära in nya beteenden som hjälper dem ur sina problem. Vi arbetar mot tydligt definierade mål. Fokus ligger på här och nu – hur kan du må bättre idag och framöver.
 
Mona är uppvuxen i Tingsryd och har bott ett par år i Spanien. Dit åker hon gärna så ofta hon kan för att öva på spanskan. Stillheten och naturen är något som alltid tilltalar och hon möter gärna sina patienter och poddgäster ute i naturen.
 
- Jag har en mottagning/kontor i Växjö där jag träffar klienter och även spelar in alla avsnitt för podden.
Mona Härlin utanför Icon

- Jag föredrar att inte göra livet mer komplicerat än vad det behöver vara. Inte heller komplicera tillfrisknandet, vare sig det gäller ångest, panik, social fobi, beroenden etc. Vi har formats till de vi är och kan ändra dysfunktionella beteenden till funktionella med verktyg i olika situationer i livet.

Bli Ärligare Talat, att vi inte skäms för att prata om olika problem vi har och inte känner skuld och skam. Utan med beprövade verktyg lär in nya mer hanterbara beteenden. Vad vill du ha hjälp med?

Målet med podden är att lyfta upp ämnen som, tyvärr är väldigt vanliga idag, kanske någon annan där ute kan få hjälp och stöd eller våga be om hjälp. 

Håll dig uppdaterad!

Anmäl dig här till mitt mailutskick.